Gå til innhold

Sylling transformatorstasjon, Lier kommune

Nytt kontrollbygg og omlegging og oppgradering av veier rundt stasjonen

Statnett SF er i gang med en omfattende reinvestering av Sylling transformatorstasjon i Lier kommune. Anleggsarbeidene startet i 2018.

Prosjektet omfatter nytt kontrollbygg og omlegging og oppgradering av veier rundt stasjonen. Dette er i hovedsak ferdigstilt i en tidligere og avsluttet kontrakt, men noen avsluttende arbeider gjenstår. Arbeidene med reinvestering av høyspentanleggene omfatter utskifting av alle høyspentapparater inkludert kontrollanlegg, kabelkanaler, fundamenter og jordingsnett. Det skal være drift på stasjonen i hele anleggsperioden.

StatusUnder oppføring
EntreprenørConsto Anlegg Øst AS
ByggherreStatnett
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 55,5
Ferdigstilt2023