Gå til innhold

E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika

Ny adkomst til havne- og industriområdet Breivika i Tromsø.

Ferdigstillelse av to nye kjørefelt, bygging av ny pumpestasjon og nye adkomster og adkomstveier.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Statens vegvesen Region nord
Ferdigstilt 2019