Gå til innhold

Bærekraft

For oss i Consto handler bærekraft om fokus på miljø, sosiale forhold, forpliktelse til bruk av beste praksis, kontinuerlig forbedring og god planlegging.

Consto har kompetanse til å møte dagens og morgendagens behov for bærekraftige løsninger og energieffektive bygg. Vi har erfaring med og har levert en rekke bygg innenfor miljøkategorier som BREEAM, massivtre, passivhusstandard, nullenergibygg og plussenergihus.

Consto er medlem av Grønn Byggallianse og Grønn Punkt Norge.

 

Constos byggeplasser skal fremstå som ryddige, godt sikret og skiltet. Ryddighet og orden er det beste tiltaket for å forhindre ulykker og skader, samt sikre kvalitet i gjennomføringen og i sluttproduktet.

 

Fossilfri byggeplass

Consto har gjennomført flere byggeprosjekter med fossilfri byggeplass og vi har opparbeidet oss bred erfaring rundt dette. Vi benytter oss av «Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen» – utarbeidet av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, ENOVA med flere – i planleggingen og utførelsen av fossilfri byggeplass.

 

BREEAM

Consto er medlem av Norwegian Green Building Council, som har utviklet BREEAM-NOR, den norske tilpasningen av verdens eldste miljøsertifisering BREEAM. Vi har god erfaring og kompetanse innen BREEAM-NOR-sertifiseringen fra flere prosjekter i Norge. Vi har egne medarbeidere som er akkreditert personell (AP’er), og som ivaretar rollen som bindeledd mellom prosjektet og tredjepartskontroll.

Hovedkontoret til Consto er Norges hittil nordligste bygg som har fått miljøsertifiseringen BREEAM-NOR innenfor både planleggingen, byggingen og driften av bygget.

Constos hovedkontor i Tromsø er verdens nordligste BREEAM-sertifiserte bygg.

 

For å få BREEAM-NOR-sertifisering stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår, ikke til de konkrete løsningene som brukes. Derfor gjelder det å tenke innovativt og nytt. Verdens nordligste BREEAM-sertifiserte bygg, Constos hovedbygg i Tromsø, er et godt eksempel på dette.

 

Kontaktperson