Gå til innhold

Bærekraft

For oss handler bærekraft om fokus på miljø, bærekraftig prosjektutvikling, forpliktelse til bruk av beste praksis, kontinuerlig forbedring og god planlegging.

Consto samarbeider med kunden om å finne gode og bærekraftige løsninger. Vi utvikler og leverer bygg med BREEAM-sertifisering, massivtre, passivhusstandard og energiproduserende bygg.

Miljøpolicy i Consto

Consto har som mål å være blant de fremste når det gjelder planlegging og gjennomføring av grønne bygg- og anleggsprosjekter. Vi skal etterstrebe gode miljømessige løsninger, både i byggeprosessen og i det ferdige prosjektet – til det beste for byggherrene, brukerne, omgivelsene og samfunnet.

Consto har utarbeidet et miljøstyringssystem som er tilrettelagt for ISO 14001-sertifisering.

Våre fokusområder er:

Omtanke for omgivelsene:

  • Unngå lokal miljøpåvirkning og ulemper for omgivelsene mens vi bygger
  • Iverksette tiltak som reduserer forurensning som støy, støv og vann
  • Sikrer biologisk mangfold

Vi tenker bærekraft og miljø når vi bygger:

  • Miljøriktige og grønne prosjekter
  • Tilstreber bruk av materialer og kjemikalier med lavest mulig miljøpåvirkning

Fossilfri og utslippsfri byggeplass

Consto har gjennomført flere byggeprosjekter med fossilfri byggeplass og vi har opparbeidet oss bred erfaring rundt dette. Vi benytter oss av «Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen» i planleggingen og utførelsen av fossilfri byggeplass.

Consto har som mål at alle byggeplasser skal være fossilfrie innen 2025.

BREEAM

BREEAM er verdens ledende miljøsertifiseringsverktøy som sikrer at det tas bærekraftige valg i alle faser av byggeprosjektet. Consto har god erfaring og kompetanse innen BREEAM-NOR, den norske tilpasningen av BREEAM. Vi har egne BREEAM AP-er (akkreditert personell), som er bindeleddet mellom prosjektet og tredjepartskontroll.

Hovedkontoret til Consto er miljøsertifisert BREEAM-NOR innenfor både planleggingen, byggingen og driften av bygget.

Constos hovedkontor i Tromsø er BREEAM-sertifisert.

BREEAM-NOR vurderer byggeprosjekt ut fra kriterier i ni kategorier; helse- og innemiljø, ledelse, vann, materialer, avfall, transport, energi, forurensning, arealbruk og økologi.

Håndtering og bruk av materialer

  • Sirkulærøkonomi: Constos målsetting er at materialene vi bruker i våre bygg skal kunne gjenbrukes eller gjenvinnes, slik at produktets verdier opprettholdes så lenge som mulig.
  • LCA-beregninger: Når Consto utvikler prosjekter vil vi sammen med våre prosjekterende påvirke til å bruke materialer med minst mulig klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv.
  • Lukkede materialkretsløp: Consto har et mål om at 80 prosent av alt avfall fra byggeplasser skal gjenvinnes eller bli brukt på nytt. Avfall på byggeplasser skal reduseres.

Consto er medlem av Grønn Punkt Norge og Grønn Byggallianse, som har utviklet og vedlikeholder BREEAM-NOR.

Kontaktperson